Trygghet

Vårt mål med behandlingarna är att uppnå god balans i kroppen, god
funktion i nervsystemet och att rusta kroppen att motstå den dagliga
stressen.
För att bistå kroppen i processen använder vi ett flertal olika kiropraktiska
tekniker. Vi gör manuell muskeltestning (MMT) för att finna muskler som är
blockerade och inte arbetar som de ska.
Tillvägagångssättet för att återställa kroppens funktioner varierar. Bl a den
”klassiska” ledjusteringen som många förknippar med kiropraktisk
behandling men även instrumentjustering med Activator och SOT-kilar.