RENOVA CARE AB startade sin verksamhet år 2003 av VD Legitimerad sjuksköterska Renata Sundling.

Vi är ett expansivt kvalitetsföretag som huvudsakligen bemannar med sjuksköterskor med olika specialistinriktningar.  Vi bemannar även med andra yrkesgrupper inom vården till exempel läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt övrig baspersonal.

Vi arbetar utifrån kundens behov i centrum för vår service. Våra kunder är främst kommuner, landsting, privata vårdgivare samt privatpersoner.

RENOVA CARE ABs affärsidé är ”För chefer inom hälso-och sjukvården som ställs inför personalbrist på sin enhet erbjuder RENOVA CARE dygnet runt året om utbildad, flexibel och erfaren vårdpersonal. 

 Vi har kollektivavtalsliknande villkor med bland annat tjänstepension. Vi försäkrar vår personal och verksamhet genom Fora samt If företagsförsäkringar.

 RENOVA CARE är verksamma på ett flertal ställen i landet. Vi har vunna upphandlingar i kommuner och många kunder anlitar oss även via direktupphandlingar. 

Vunna upphandlingar tecknade gällande leverans av legitimerad sjuksköterskor är

Karlskoga kommun 2016.

Hallsbergs kommun 2017.

Mälardalen – berör fyra kommuner i Mälardalen.