Där kundens behov är i centrum

Vi finns tillgängliga dygnet runt och vi arbetar utifrån våra kunders behov med fokus på kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet.

Vi erbjuder våra kunder de flesta yrkesgrupper inom vårdsektorn.

RENOVA CARE är sedan 2003 verksamt i hela landet. Våra kunder är kommuner, landsting, privata vårdgivare och privatpersoner.

Försäkringar och avtal

RENOVA CARE har de försäkringar och avtal som ger våra kunder och anställda trygghet.

Bemanning

Vi bemannar akuta och planerade beställningar med den kompetens som kunden efterfrågar. Vi finns tillgängliga dygnet runt.

Rekrytering

Är Du som kund i behov av att rekrytera rätt personal till din verksamhet? Kontakta oss.